Support Number +27 (67) 338 5055

Algemene voorwaarden

Het lezen en begrijpen van onze algemene voorwaarden is van vitaal belang voor een transparante en wederzijds voordelige reiservaring. In deze voorwaarden wordt de reikwijdte van de geleverde diensten beschreven, zodat je een volledig beeld krijgt van je reispakket. Door vertrouwd te raken met onze voorwaarden, krijg je inzicht in betalingsstructuren, annuleringsvoorwaarden en mogelijke kosten, zodat je je reis effectief kunt plannen en beheren. Daarnaast beschrijven de voorwaarden de verantwoordelijkheden van beide partijen, waarbij duidelijke verwachtingen worden gesteld voor een soepele en plezierige reis. Bovendien fungeren onze algemene voorwaarden als een wettelijke overeenkomst tussen jou, de reiziger, en ons, de reisaanbieder. Deze overeenkomst beschermt je rechten en beschrijft de procedures in verschillende scenario’s, zodat je verzekerd bent van een eerlijke en veilige reisregeling. In essentie is het lezen en begrijpen van onze algemene voorwaarden een proactieve stap in het bevorderen van transparantie, het managen van verwachtingen en uiteindelijk het verbeteren van de algehele tevredenheid en het succes van je reiservaring met ons.

1) Definities en interpretatie

 1. SandyTracks (Pty) Ltd: een geregistreerd Zuid-Afrikaans bedrijf dat kosteneffectieve toegang tot partnerdiensten mogelijk maakt voor gasten die Zuidelijk Afrika bezoeken
 2. Klant: De entiteit die de offerte maakt voor of namens de gasten en die de rechtsbevoegdheid bevestigt om dit te doen.
 3. Vertrek: De begindatum van de dienstverlening door partners.
 4. Gasten: Alle personen, inclusief de klant en gastklanten, die gebruikmaken van de services.
 5. Diensten: Alle diensten die door partners worden geleverd, waaronder accommodatie, autoverhuur, chartervluchten, chauffeurs- en tracker-diensten en eten en drinken.
 6. Partners: Individuen en bedrijven die diensten leveren.
 7. Offerte: Het door de klant ingevulde en door betaling bevestigde boekingsformulier dat het contract tussen de klant en SandyTracks (Pty) Ltd. vormt.
 8. De term ‘inclusief’ in voorbeelden betekent ‘inclusief zonder beperking’.
 9. Enkelvoudige woorden omvatten ook het meervoud, en omgekeerd.
 10. Genderneutraal taalgebruik is inclusief alle geslachten.
 11. Verwijzingen naar natuurlijke personen omvatten ook rechtspersonen.
 12. Kopjes van clausules dienen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie.

2) Offerte

 1. De prijsopgave is afhankelijk van de beschikbaarheid van de service op de vertrekdatum.
 2. Wijzigingen in de notering vereisen een heruitgave, wat de prijs kan beïnvloeden.
 3. Offertes zijn gebaseerd op partnerprijzen op de offertedatum, onderhevig aan updates tot volledige betalingsontvangst door SandyTracks (Pty) Ltd.

3) Reservering gemaakt

 1. SandyTracks (Pty) Ltd boekt diensten beschreven in een offerte na ontvangst van de ingevulde offerte.
 2. Als geboekte diensten niet beschikbaar zijn op de aanvangsdatum, kunnen klanten gelijkwaardige standaardvervangingen aanvragen.

4) Betaling door klanten

 1. Voor een goedgekeurde offerte is een bonafide en volledig ingevuld boekingsformulier van Sandy Tracks vereist.
 2. Een aanbetaling van 50% van de totale factuur is verschuldigd bij de bevestiging van de service, en het restant moet ten minste 30 dagen voor vertrek worden betaald.
 3. Bij vertrek binnen 30 dagen na bevestiging is volledige betaling vereist.
 4. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of aftrek via bankoverschrijving naar de Zuid-Afrikaanse bankrekening van SandyTracks (Pty) Ltd.

5) Annulering

Annulering moet schriftelijk via e-mail en brengt de volgende kosten met zich mee:

 1. 60 dagen of meer voor vertrek: 10% van het betaalde bedrag
 2. 59 – 30 dagen voor vertrek: 50% van het betaalde bedrag
 3. 29 – 7 dagen voor vertrek: 75% van het betaalde bedrag
 4. 7 – 0 dagen voor vertrek: 100% vergoeding van het betaalde bedrag

6) Wijzigingen of annulering van diensten

Er is geen aftrek of restitutie van toepassing op de offerteprijs in geval van:

 1. Overmacht waardoor service zonder voorafgaande kennisgeving moet worden gewijzigd.
 2. Onvoorziene omstandigheden die wijzigingen in de service noodzakelijk maken.
 3. Medische aandoeningen van gasten waardoor de service moet worden aangepast.
 4. Illegaal of onverenigbaar gedrag van gasten waardoor servicewijzigingen noodzakelijk zijn.

7) Verzekering

Een persoonlijke ziektekostenverzekering is niet inbegrepen in de diensten en is de verantwoordelijkheid van de klant.

8) Beperking van aansprakelijkheid

Alle gasten gebruiken de diensten op eigen risico. SandyTracks (Pty) Ltd, partners, functionarissen, werknemers en aannemers (gezamenlijk ‘de Eigenaren’) zijn niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot verlies, schade, kosten, letsel of overlijden, ongeacht of dit het gevolg is van nalatigheid of anderszins.

9) Gezondheid

Gasten wordt geadviseerd medisch advies in te winnen voor bestaande of verwachte medische aandoeningen. Relevante medische zaken moeten voor vertrek aan SandyTracks (Pty) Ltd worden gemeld.

10) Ongeluk

Gasten erkennen de risico’s van de safari, waaronder de omstandigheden in de buitenlucht en de confrontaties met wilde dieren.

11) Visa

Gasten moeten zorgen voor geldige paspoorten en visa voor landen die worden bezocht vanwege de dienstverlening.

12) Verklaring van afstand en scheidbaarheid

 1. Geen enkele afstand van voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk en ondertekend door beide partijen.
 2. Het niet uitoefenen van een recht doet geen afstand van dat recht.
 3. Ongeldige voorwaarden zijn scheidbaar, waardoor andere voorwaarden geldig blijven.

13) Gehele overeenkomst

Dit document vormt de volledige overeenkomst en vervangt alle andere. Voor wijzigingen zijn schriftelijke, geautoriseerde handtekeningen van beide partijen vereist.

14) Bevoegdheid

Op deze overeenkomst is Zuid-Afrikaans recht van toepassing, met jurisdictie in het Magistrates Court, Johannesburg, voor geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.